“Een prima boek om professionals en vrijwilligers te ondersteunen…”

 

 

Oud huisarts Thieu Heijltjes schrijft in het online blad Medisch Ondernemen over ons boek:
“Met ontzag heb ik de vele diepgaande, uitstekend gedocumenteerde “recepten” gelezen, waarmee mensen geholpen kunnen worden. Het gaat bij zo een recept niet meer om een advies of raad van een enkele arts of een enkel persoon, maar over een totale wereld van mogelijkheden, ideeën en oplossingen, waarin iemand kan gaan zoeken. […] Daarom is het een prima boek om professionals en vrijwilligers te ondersteunen die frequent contact hebben met mensen die ernstig ziek zijn.” Lees hier de hele recensie.

De Beroepsvereniging voor MantelZorg Makelaars (BMZM)  krijgt een gratis webinar en de mantelzorgmakelaars maken kans op een gratis exemplaar van ons boek. Lees meer in het interview BMZM, dec. 2020         

PerSaldo, de landelijke belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) schreef in het boekennieuws:
“Het accent ligt niet op je aandoening, maar op jouzelf, op jouw veerkracht en op wat jouw leven betekenisvol maakt.”

Met de Nieuwe Bezems beweging willen we zorgen dat we weer met gezond verstand gaan denken en werken in het sociale domein. Lees hier het blog over Maria Grijpma.

 


In ED een interview met Maria Grijpma.

Vlaamse pers

Ziek zijn hoort bij het leven. Daar is helaas niets aan te doen. Welke aandoening je ook hebt, het is belangrijk goed voor jezelf zorgen. Want doe je dat niet, dan heeft dat een negatief effect op jou en je omgeving. Goed voor jezelf zorgen is dus niet egoïstisch, maar
noodzaak. 

Schrijft Stef Dehantschutter in het blad van Samana, dé organisatie voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers! Lees hier verder.

 

Geen boekpresentatie, maar een heleboel wél!

 
Geen boekpresentatie, zelfs geen etentje om het te vieren. Maar gelukkig is er ook veel wèl: interviews via de telefoon of de Skype, enthousiaste organisaties en gemeenten die boeken bestellen. Binnenkort maken we met Machteld Hüber, grondlegger van Positieve Gezondheid een mooie serie vlogs. Daarin maken we de vertaalslag van de theorie naar de praktijk van alledag: Hoe breng je Positieve Gezondheid in je leven (ook als je ziek bent).

Lees hier het interview met Inge en Maria in het blad Voor Elkaar van het Mantelzorgknooppunt Rhenen.

Klein geluk als je ziek bent speciale editie voor Vlaanderen


Net als van Klein geluk voor de mantelzorger in Vlaanderen, komt er ook van ons nieuwe boek een Vlaamse editie. (Waarin alle verwijzingen zoveel mogelijk naar Vlaamse boeken en sites zullen zijn.)

In België zijn ze razend enthousiast dat er nu (bijna) een boek is dat zo concreet Positieve Gezondheid naar de praktijk van alledag vertaalt. Naast Nederland en België wordt er ook met het spinnenweb van Positieve Gezondheid gewerkt in IJsland en Japan.