Mantelzorg en Positieve Gezondheid

De vraag naar mantelzorgers neemt de komende jaren toe, terwijl het potentieel aan mantelzorgers afneemt. Kortom er is in de toekomst meer zorg nodig en er zijn minder mensen om die zorg daadwerkelijk te geven. Hierdoor wordt het nóg belangrijker om als mantelzorger je grenzen aan te geven en goed voor jezelf te zorgen.

Klein geluk voor de mantelzorger kan je hierbij helpen. Het boek bestaat uit ‘recepten’ voor Klein Geluk. In de herziene versie (2022) is het boek aangepast aan de visie van Positieve Gezondheid en is hiermee het eerste praktische leefstijlboek voor mantelzorgers dat de vertaling maakt van de theorie naar de praktijk.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid gaat ervan uit dat er zes gebieden in je leven zijn die een rol spelen in je gevoel van geluk en gezondheid. Die gebieden zijn  • Dagelijks functioneren • Meedoen • Lichaamsfuncties • Mentaal welbevinden • Zingeving en • Kwaliteit van leven. Aan de hand van deze zes gebieden kies je welk deel van je leven je op dit moment meer aandacht wilt geven. Vervolgens zoek en vind je in dit boek suggesties om bijvoorbeeld lekker samen op pad te gaan, hulp te vragen, grenzen aan te geven of de sleur te doorbreken.

Simpele aanwijzingen

Of misschien heb je wel zin om één van de vijftien oppeppers toe te passen om je weer kwiek en energiek te voelen. De simpele aanwijzingen helpen je stap voor stap het Kleine Geluk terug te brengen in je leven. Zo kun je helemaal op jouw manier een veerkrachtige mantelzorger zijn, met alle steun en hulp die jij nodig hebt. Zorgen dat je mentaal gezond en fit blijft is dus niet egoïstisch, maar noodzaak! Bij alle recepten verwijzen we naar inspirerende boeken en websites en lees je hoe andere mantelzorgers hun leven lichter maken door goed voor zichzelf te zorgen.
Marius Buiting (directeur van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn, NVTZ) schreef het voorwoord.

Patiënten en Positieve Gezondheid

Er zijn 9,9 miljoen mensen met een chronische aandoening in Nederland. En er zijn mensen die kortdurend ziek zijn en mensen die niet meer beter worden. Ziek zijn betekent niet altijd dat je in je bed ligt of niks meer kunt. Twee personen met dezelfde aandoening kunnen heel verschillend reageren. De een blijft werken, terwijl de ander volledig wordt afgekeurd. Er is veel hulp, ondersteuning en informatie voor mensen die ziek zijn. In Nederland zijn er bijvoorbeeld bijna 300 verschillende patiëntenverenigingen. Zij geven informatie en begeleiding. Er gaat ruim 100 miljard per jaar om in de gezondheidszorg. Denk aan specialisten, verpleging en verzorging, huisartsen en medicijnen.

Zelfzorg

Welke aandoening je ook hebt, het is heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, heeft dat een negatief effect op jezelf en je omgeving. Het vraagt moed om je situatie onder ogen te zien. Om jouw wensen centraal te stellen. Om bepaalde patronen los te laten. Om te kiezen voor alles wat beter voor jou is.

De inhoud van Klein geluk als je ziek bent (2020) kan je hierbij helpen. Dit boek is geheel aangepast aan de visie van Positieve Gezondheid en is hiermee het eerste praktische leefstijlboek voor patiënten dat de vertaling maakt van de theorie naar de praktijk.

Positieve Gezondheid legt het accent niet op je aandoening. Maar op jouzelf, op je veerkracht en op wat jouw leven betekenisvol maakt. Zelfs als je veel lichamelijke klachten hebt, kun je je goed voelen. Het is dus een veel bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes gebieden: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren.
Luchtige en serieuze onderwerpen wisselen elkaar af. Het boek is geschreven in toegankelijke taal.

Bij alle recepten verwijzen we naar inspirerende boeken en websites en lees je hoe andere patiënten hun leven lichter maken door goed voor zichzelf te zorgen. Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber is de inspirerende grondlegger van Positieve Gezondheid (www.iph.nl) en schreef het voorwoord.

Zorgprofessionals en Positieve Gezondheid

Waar je ook werkt, het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Dat doe je uit hoofde van je beroep vaak uitstekend voor anderen, maar soms minder goed voor jezelf. Maar als jij niet goed voor jezelf zorgt, heeft dat een negatief effect op jou, je patiënten of cliënten en je sociale netwerk. Zorgen dat je mentaal gezond en fit blijft is dus niet egoïstisch, maar noodzaak.

Veerkracht

Positieve Gezondheid van onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber wordt op verschillende terreinen in grote delen van het land geïmplementeerd. Het legt het accent op jezelf, op je veerkracht en op wat jouw leven betekenisvol maakt. Hiermee helpt Positieve Gezondheid om jouw behoeften centraal te stellen, te midden van de dagelijkse hectiek.

Klein geluk voor de zorg staat vol met recepten voor Klein Geluk. Heb je het te druk? Voel je je gespannen? Ben je te moe? Dan is dit een cadeau op het juiste moment. De veertig recepten, bijvoorbeeld ‘Even pauze’, ‘Gun jezelf het beste’, ‘Creatiever denken’, ‘Makkelijk mag’ en ‘Dit is mijn grens’, helpen om je gevoel van welbevinden te vergroten. Bij elk recept geeft een zorgprofessional, eigen specifieke tips om veerkrachtig te blijven, bijvoorbeeld Sander de Hosson, Teun Toebes, Sabine Uitslag en Hiltje Oude Luttikhuis.
Diederik Gommers (hoogleraar IC-geneeskunde in het Erasmus MC) schreef het voorwoord.